می نویسم به یاد...

درخواست حذف این مطلب
تصویر مرتبط

می نویسم به یاد خاطراتمان
مینویسم به یاد دوستانم
به یاد تمام انی که دوستشان دارم
به یاد انی که به
یادشان هستم و به یادم اند
به یاد ی که الان تصویرش روبه روی چشمان است
به یاد این موسیقی آشنا که در گوشم میشود
پس به یاد دوستیمان به یادت هستم همیشه و همه وقت عزیزترین دوستم: مبینا...! :)
پ.ن:الان نمیتونه ببینه این پستو صمیمی ترین دوستم چون وب نداره ولی چند وخ بعد یه وب قراره بزنه اون وخ میبینه:)


تصویر مرتبطنتیجه تصویری برای دوستی

راستی محض اطلاعتون بگم که ما هفت سالی هست که باهم دوستیم:)